Styrkefokus | engagement |fleksibilitet| præstationer fremmes

7 åbenlyse udbytter ved styrkefokus

Når man arbejder eller udvikler sig med fokus på styrkerne, sker der ofte noget nærmest “magisk”.

Bygger på styrker

Udfordringer bliver meget lettere at håndtere, fordi nye veje til at lykkes med tingene pludselig opstår.

Undersøgelser viser, at man kan opnå 7 åbenlyse udbytter ved STYRKEFOKUS:

  1. Nemmere ved at nå fastsatte mål, fordi medarbejdere  oplever højere energiniveau, bedre velbefindende, selvværd og glæde ved arbejdet, når de bruger deres styrker
  2. Individets præstationer fremmes når fokus er på styrker, ligesom de hæmmes tilsvarende med et traditionelt fokus, hvor individet formes ved at udvikle sine mangler i forhold til jobbet
  3. Udvikling af medarbejder-engagement. At bruge sine styrker er en vigtig nøgle til at skabe engagement med alle de fordele det i sig selv giver med kvalitet, kundetilfredshed, øget salg og vækst
  4. Åbenhed for forandring, evne til at håndtere forandring, fordi man ved at bruge sine styrker skaber positive følelser og opmuntres til at se nye muligheder når det sker med udgangspunkt i egne styrker
  5. Bedre tiltrækning og fastholdelse af netop de medarbejdere man har brug for ved at lade dem få arbejdsglæde ud af, at de bruger deres evner bedst muligt
  6. Udvikling af fleksibilitet, fordi man får lettere ved at acceptere nye roller, når det sker med udgangspunkt i egne styrker
  7. Forbedret samarbejde, relationer og kreativitet opstår, når teams fokuserer på styrker for at fordele opgaverne effektivt og skabe fleksibilitet i rollerne med forståelse for forskellighed i styrker.

Ovenstående er dokumenteret af Centre of Applied Positive Psychology (capp):

For at kunne arbejde styrkeorienteret, skal man kende styrkerne. Se her, hvor let det at måle styrkerne med Styrke Profil.

I videoklippet her fra the Royal Institution of Great Britain giver Dan Pink et kortfattet indblik (på engelsk) i beviset for, at positiv tænkning og styrkefokus ikke bare er “varm luft”, men videnskabeligt bevist. Ved præcist at stikke ind i forskning af Barbara Fredrickson (professor of psychology, University og North Carolina) afslører han opskriften på, hvor meget positivt fokus betyder for vores evne til at se muligheder og være åbne og kreative – og derfor mere succesfulde.

I dette videoklip kan du se den anerkendte forsker Barbara Fredricksons egen præsentation (på engelsk) af den afgørende balance for om  vi blomstrer eller blot sygner hen.

Når iFLOK træner med arbejdspladser i at bruge styrkerne og dermed i at øge evnen til at være kreative og se nye muligheder, bruger vi bl.a. enkle værktøjer inspireret af Barbara Fredrickson. Det er let at forstå – og alle kan være med!

Positivt fokustipping point balancen i teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


læs mere fra inspirationsbrevet:

APV-proces indenfor rammerne af social kapital

Social kapital som løftestang til en positiv APV-proces

Arbejdsmiljørådet anbefaler social kapital som en positiv arbejdsmiljøfaktor,,der medvirker til sundhed, trivsel og til arbejdspladsens resultater i,form af bl.a. forebyggelse, fastholdelse, produktivitet og kvalitet. Sådan kommer din arbejdsplads i gang med social kapital som løftestang…

Plejehjem gik til filmen – for at løfte den sociale kapital

Social kapital - Lykkevang

Læs om, hvordan de nåede meget længere, end forventet og kom i gang med at udviklearbejdspladsen ud fra en positiv vinkel. Styrkerne i samarbejdet blev drivkraften…

 

Når trivslen er truet, skal der fokus på det vi er gode til

APV trivsel dialog - Nordagerskolen

Dramatiske ændringer i lærernes arbejdssituation efter skolereformen og,lov 409 betyder, at mange blev voldsomt påvirkede og nogle sygemeldes.,Når du i den situation skal stå i spidsen for en ny APV, er det en god hjælp at bringe de fælles styrker i spil. Sådan gjorde Nordagerskolen…

Fusion på “skinner” med social kapital

Sådan får I hele flokken med - Skals Ulbjerg Skolefællesskab

Fælles fokus på styrken i samarbejdet giver energi. Her bliver samarbejdet og fællesskabet i arbejdsopgaverne grundlag for at stå stærkt, når store forandringer skyller ind over arbejdspladsen…