Ole Kollerup, civiløkonom (HD)

Ole Kollerup, civiløkonom (HD)

_P6B3152-Edit-2Ole er specialiseret i systematisk orienteret vækst i produktivitet, innovation og salg. Han arbejder med analyse, måling og metoder til systematisk forretningsudvikling. Det sker gennem implementering og målrettet aktivering af frie potentialer hos ledere og medarbejdere.

I de seneste 10 år har Ole arbejdet som konsulent og projektleder med drift og projektstyring af store stats- og EU-finansierede projekter, der bl.a. har dannet referenceramme for udvikling af voksen efteruddannelsessektoren i hele Danmark. Herunder har Ole udviklet og gennemført læringsløsninger, implementering og strategisk kompetenceudvikling.

Tidligere har Ole i 15 år arbejdet som økonomi-, kvalitet- og systemchef i industrien og haft internationalt ansvar for implementering af forretningssystemer på koncernniveau i hele Europa.

Ole har implementeret forretningssystemer på tværs af virksomheder i flere lande, ligsom han har fungeret som daglig leder af teams med såvel kortuddannede og højt specialiserede medarbejdere.

Telefon nr.: 29 22 16 68

e-mail: ok@iflok.dk