Social kapital | trivsel| samarbejde | skolereform | APV handleplan

Der skal sikres positivt fokus i APV’en, når trivslen er truet.

Der var så dramatiske ændringer i lærernes arbejdssituation, at mange lærere blev voldsomt påvirkede og nogle blev syge. Derfor vendte vi om på det hele – og satte fokus på det vi er gode til.

Virkeligheden for Nordagerskolen, da skolereformen og den nye tjenestetid ramte folkeskolen i august 2014 betød, at man fik pålæg om at lave en ny APV med bl.a. handleplaner for vigtige indsatsområder.

Styrkeprofil social kapital - Nordagerskolen

Hvordan kunne det sikres, at medarbejderne kom til at finde ind i den nye arbejdsrutine, fik lettet presset og samtidig kom til at øge trivslen på arbejdspladsen i fremtiden?

For skoleleder Per Midtgaard stod det klart, at løsningen skulle findes i den styrke, som i forvejen kendetegner samarbejdet og relationerne på Nordagerskolen. Disse styrker skulle blive en positiv tilgang til at løse op for problemer, der truede arbejdsmiljøet.

Derfor blev APV’en gennemført med et spørgeskema, hvor fokus var på den sociale kapital. Svarene blev samlet ind på sædvanlig vis og resultaterne blev efterfølgende bearbejdet af eksterne konsulenter til en Styrkeprofil.

APV trivsel dialog - Nordagerskolen– Her kom i særlig grad fokus på: Hvad er vi gode til? Hvilke potentialer er der i personalet, som vi kan arbejde videre med? At møde personalet med en ny og positiv vinkel, der sætter et helt andet fokus, siger Per Midtgaard.

Med det udgangspunkt kunne medarbejderne sammen bearbejde disse positive fokuspunkter til en egentlig værktøjskasse. Som inspiration til arbejdet fik medarbejdere og ledere en kort introduktion til både social kapital og den positive psykologi.

Undervejs i det krævende arbejde stoppede vi op et par gange og blev udfordret af praktiske samarbejdsopgaver. Vi skabte ”brobyggende social kapital” og løste en ”helt ny kerneopgave”. Det var selvfølgelig sjovt med noget aktivitet – og vi fik et godt grin sammen. Men vi fik også en klar ”AHA!-oplevelse”.teamwork brobyggende social kapital - Nordagerskolen

Det er først når, vi bruger hinandens ressourcer, vi kan løfte i flok og få glæde af hinanden for alvor.

Jeg er meget tilfreds med, at vi i programmet med iFLOK ikke tog udgangspunkt i mismodet, frustrationen og utilfredsheden – men vendte om på det hele – og satte fokus på den sociale kapital på arbejdspladsen, lyder det fra skolelederen.

 

”August 2014 ramte skolereformen og lov 409 Folkeskolen. Det var så dramatiske ændringer i lærernes arbejdssituation, at mange lærere blev voldsomt påvirkede og nogle blev syge. Loven betød i virkeligheden, at skolen skulle styres af skolelederen.
Forvaltningen melder derefter ud, at arbejdstidsændringerne er så dramatiske, at man pålægger samtlige skoler at lave en ny APV. Skolerne stønnede – og oplevede, at det var svært nok med reformen og den nye tjenestetid – nu skulle vi også lave en ny APV.”
Skoleleder Per Midtgaard, Nordagerskolen

læs mere fra inspirationsbrevet:

APV-proces indenfor rammerne af social kapital

Social kapital som løftestang til en positiv APV-proces

Arbejdsmiljørådet anbefaler social kapital som en positiv arbejdsmiljøfaktor,,der medvirker til sundhed, trivsel og til arbejdspladsens resultater i,form af bl.a. forebyggelse, fastholdelse, produktivitet og kvalitet. Sådan kommer din arbejdsplads i gang med social kapital som løftestang…

Plejehjem gik til filmen – for at løfte den sociale kapital

Social kapital - Lykkevang

Læs om, hvordan de nåede meget længere, end forventet og kom i gang med at udviklearbejdspladsen ud fra en positiv vinkel. Styrkerne i samarbejdet blev drivkraften…

7 grunde til at sætte fokus på styrkerne

Bygger på styrker

Medfokus på fælles styrker får I mange gevinster i at skabe trivsel på,arbejdspladsen. Forskningen har vist, at der sker noget nærmest magisk,,når I sætter fokus på styrkerne. Det påvirker i høj grad medarbejdernes trivsel,- og I når flere resultater…

Her forklarer Dan Pink i en kort video (på engelsk) beviset for, at positiv tænkning og styrkefokus er sund fornuft og videnskabeligt bevist.

Fusion på “skinner” med social kapital

Sådan får I hele flokken med - Skals Ulbjerg Skolefællesskab

Fælles fokus på styrken i samarbejdet giver energi. Her bliver samarbejdet og fællesskabet i arbejdsopgaverne grundlag for at stå stærkt, når store forandringer skyller ind over arbejdspladsen…