Fokus Styrke Profil

Fokus Styrke Profil

Det er muligt at måle, hvordan en virksomhed/arbejdsplads rent faktisk lever op til de værdier/leveregler, man har besluttet sig for at arbejde efter eller i hvilken grad en team-organisering fremmer adfærd og samarbejde.

En enkel måling blandt medarbejderne skaber indsigt i, hvor godt man lever op til disse leveregler i dagligdagen. En værdimåling eller en team-måling som fokus skaber overblik i forhold til adfærd i forhold til:

  • kunder / interessenter
  • ledelse / medarbejdere
  • kolleger

Resultatet af målingen er en bedømmelse af f.eks. værdierne eller teamarbejdet ud fra, hvordan medarbejderne opfatter sig selv, hvordan relationen mellem ledelse og medarbejdere understøtter værdierne og ikke mindst hvordan organisationen samlet set præsterer.

Fokus Styrke Profil afspejler den aktuelle status og giver mulighed for at følge en udvikling.

Arbejdsopgaver og værdierne

En Fokus Styrke Profil knytter direkte an til arbejdsopgaverne i jobbet og samarbejdet på arbejdspladsen. På den måde får man skabt synlighed for, hvordan f.eks. værdierne eller teamarbejde hænger sammen med kvalitet i opgaveløsningen.

Ved at belyse sammenhængen mellem medarbejdernes samarbejde, engagement i arbejdsopgaverne og styrken af f.eks. virksomhedens værdier, får man præcis viden om, hvordan de enkelte værdier eller teamarbejdet påvirker produktivitet, innovation og kundetilfredshed.

Kontakt iFLOK, hvis du er interesseret i at høre, hvor let Fokus Styrke Profil kan blive en mulighed for jeres arbejdsplads – vi gør det let!

Har I behov for hjælp til præsentation og facilitering af arbejde med værdierne, anbefaler vi Styrketræning iFLOK®