Styrke Profil

StyrkeProfil

StyrkeProfil er en let forståelig præsentation af styrker og udfordringer i samarbejdet. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne arbejde styrkeorienteret med udvikling af arbejdspladsen.

Se stort formatGrafikken gør StyrkeProfil intuitiv let at forstå og fortolke. Det gør den til et let tilgængeligt værktøj for både ledere og medarbejdere.

Billedet viser et uddrag af StyrkeProfilen på grundlag en trivselsmåling indenfor rammerne af social kapital, som mange arbejdspladser bruger.

StyrkeProfil har iFLOK mange steder lavet på baggrund af data, man allerede havde på arbejdspladsen. Disse data kan vi bearbejde og bruge som grundlag for jeres helt egen styrkeprofil.

StyrkeProfil har været grundlag for, at teams og grupper har fundet frem til styrkerne i deres samarbejde, har fundet konkrete indsatsområder og skabt deres egne løsninger.

Hvis man ikke allerede har et aktuelt datagrundlag, hjælper vi meget gerne med en række varianter af spørgeskema afhængigt af jeres ønskede fokus.

Læs om 7 åbenlyse udbytter ved at arbejde ud fra styrkerne!

Kontakt iFLOK, hvis du er interesseret i at høre, hvor let StyrkeProfil kan blive en mulighed for jeres arbejdsplads.