KompetenceProfil

KompetenceProfil iFLOK®

Med KompetenceProfil får arbejdspladsen et synligt overblik over styrkerne i faglige kompetencer. KompetenceProfil omfatter 3 procestrin:

  1. Kompetence-definition målrettet jeres egen arbejdsplads

  2. 360° evaluering af styrker/faglige kompetencer

  3. KompetenceProfil værktøj til overblik og planlægning

Kompetence-profil illustration

Det unikke og detaljerede overblik over arbejdspladsens kompetencer, der kræves i forhold til nuværende og fremadrettede opgaver defineres legende let af ledelsen evt. i samarbejde med medarbejdere. Metoden fører til en specifik og helt unik profil for den enkelte arbejdsplads.

Med 360° evaluering får alle medarbejderne en engagerende og tryg dialog med kollegaer og ledere og dermed en troværdig bedømmelse af egne kompetencer. Processen giver samtidig en fælles forståelse af arbejdspladsens kompetencebehov, de faglige styrker og fælles talenter.

Nemme farvekoder og aktivitet undervejs får dialogen mellem kollegaer og ledere til at blive uhøjtidelig og fri. Samtidig åbner overbliksværktøjet for, at man efterfølgende taler lettere om kompetencer – også ved afvikling af MUS.

Som resultat får arbejdspladsen et KompetenceProfil værktøj med detaljeret og let tilgængeligt overblik på 3 niveauer:

  1. Kompetence-kort for hver enkelte medarbejder, der er let at opdatere efterfølgende
  2. Kompetence-overblik for afdelinger/teams som grundlag for både fleksibilitet, intern læring og videndeling
  3. Med Kompetence-overblik for hele arbejdspladsen samlet set, bliver det lige til at udarbejde og kommunikere en overordnet Plan for udvikling kompetence.
“…for en virksomhed kan KompetenceProfil være et vigtigt redskab i at opnå resultater og fleksibilitet i planlægning af ressourcerne. Efterfølgende bidrager det til at gøre medarbejderudviklingssamtalerne (red.: MUS) fokuserede og effektive”.
“Ledere og medarbejdere føler sig tilpas og involveret i den livlige proces. Man kommer til at bruge KompetenceProfil som vejen til målrettet planlægning af kompetenceudvikling for alle medarbejdergrupper.”
“Dialogen om kompetencer og afklaringen foregår i en tryg ramme og styrker klart fællesskabsfølelsen blandt medarbejderne. Det giver alle på arbejdspladsen et sikkert fundament for at planlægge kompetenceudvikling i en omskiftelig fremtid.”
“Den systematiske fremgangsmåde i arbejdet med KompetenceProfilen sikrer objektivitet i den proces, man involverer alle medarbejderne i. Til sidst åbner den strukturerede plan, det fører til, for højere kvalitet i læring på jobbet.”

Har du fået lyst til at høre mere om KompetenceProfil iFLOK®, er du velkommen til at kontakte os – vi gør det let!