Måling iFLOK

Måling iFLOK®

Når medarbejderne skal have hovedet med på arbejde bliver deres viden og samarbejde nøglen til værdiskabelse og vækst. Det er nutidens virksomheder mere og mere afhængige af.

Internationale undersøgelser dokumenterer, at kun en forsvindende lille andel af alle medarbejdere oplever, deres talenter bringes i spil på jobbet. Potentialerne er kæmpestore og kan realiseres ved at blive identificeret og bragt i spil. Den bedste måde at gøre det på, er at tage udgangspunkt i medarbejdernes styrker.

Målinger er den troværdige måde at få overblikket. Det bliver nøglen til, at man kan dokumentere de 3 vigtigste forhold i at fremme produktivitet, kvalitet, innovation, glæde arbejdet og trivsel på måder, der gør disse udfordringer lette.

1. Det viser, hvor arbejdspladsen har sine styrker og gør det godt.
2. Det viser, hvad arbejdspladsen med størst fordel kan sætte ind overfor. Ligesom det viser, hvordan man bedst bringer styrkerne spil for at møde udfordringerne.
3. Det viser ved opfølgende feedback-måling, i hvilken grad effekten af de ønskede resultater rent faktisk opnås – og hvad man bedst kan gøre fremadrettet.

Alle arbejdspladser kan oplagt bruge måling med en Styrke Pofil som grundlag for en systematisk og kompetent indsats .

StyrkeProfil – få en måling af samarbejdet på arbejdspladsen med brug af 12 validerede spørgsmål fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFS) sammen med 12 spørgsmål til fællesskab om arbejdsopgaven.

Fokus StyrkeProfil – få en måling af, hvor godt virksomheden bl.a. evner at leve op til sine egne værdier i forhold til kunder, adfærd, ledelse og samarbejde.

KompetenceProfil – få dokumentation og 360° overblik over medarbejdernes individuelle faglige kompetencer med samtidig total overblik på team, afdelings- og arbejdspladsniveau.

Image Profil – få en enkel måling af kundernes opfattelse af jeres virksomhedens image – og se om det matcher medarbejdernes potentiale.

Måling iFLOK® sikrer anonym og uvildig håndtering. Alle Profilerne er designet til, at alle hurtigt og let kan forstå og fortolke resultaterne og danner derfor med sin enkle og klare grafik grundlag for præsentation af målingens resultater og det videre arbejde.

Kontakt os for sparring til måling og HR dokumentation på jeres arbejdsplads – vi gør det let!