Baggrund

Teori og referenceramme

Siden 2002 har vi arbejdet på at finde ”formlen” for, hvordan glæden ved arbejdet, dynamisk fællesskab og forretningsvækst med øget værdiskabelse går hånd i hånd. For de fleste siger det sig selv, at tingene forudsætter og understøtter hinanden. Uden helt at kunne forstå præcist, hvordan sammenhængen reelt er, fristes man ofte til at iværksætte isolerede tiltag for at få glade og tilfredse medarbejdere i overbevisning om, at det betaler sig.

Vores mål har i den forbindelse hele tiden været at dokumentere,  hvad der virker bedst og skabe mulighed for at arbejde evidensbaseret og trygt med indsatser, der leverer den ønskede effekt.

Vi har hele tiden ønsket at nå frem til præcise og enslydende svar på, hvordan medarbejdere og ledere bedst bidrager til virksomheden sammen – samtidig med, at de opnår maksimal arbejdsglæde hver især.

Den ambition er i samarbejde med langt over 1500 medarbejdere og ledere i mere end 40 virksomheder og 15 uddannelsesinstitutioner forfulgt ved at gennemføre analyser, udviklingsforløb, uddannelse/træning og sparring. Bearbejdningen af disse erfaringer har ført til en masse spændende viden om, hvordan tingene hænger sammen for virksomheder og medarbejdere i en almindelig dagligdag.

Svarene fra vores forsøg og analyser er løbende blevet holdt op mod relevant teori og anerkendt forskning. Vi har bearbejdet vores observationer, analyser og viden  til modeller, der beskriver en optimal systematisk indsats i forhold til at nå målet.

Vores teoretiske referenceramme og inspiration er bl.a. hentet her:

  • Peter M. Senge, Den femte disciplin – den lærende organisations teori og praksis
  • Stepen R. Covey, 7 gode vaner (The 7 Habits of Highly Effective People)
  • Mihaly Csikszentmihaly, FLOW – og engagement i hverdagen
  • Lynda Gratton, HOT SPOTSWhy Some Companies Buzz With Energy and Innovation – and Others Don’t
  • Donald O. Clifton, Now Discover Your Strengths
  • Buckingham & Coffman, First, Break All the Rules
  • Ken Blanchard, Leading At a Higher Level
  • Daniel Pink, Drive – The Surprising Thruth About What Motivates Us
  • Simon Sinek, Start With Why How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action
  • David B. Yoffie, Judo Strategy, Turning Your Competitors’ Strength to Your Advantage